Okres realizacji:

11.2016- 06.2018

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów czterech szkół zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie prowadzonych w Ciechanowie, Radzyminie, Siedlcach poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, programie doradztwa zawodowego, stażach i praktykach, zajęciach w szkole wyższej i kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Działania projektu to: wsparcie rozwoju kompetencji miękkich poprzez zajęcia Innowacyjnego Programu Doradztwa Zawodowego, specjalistyczne zajęcia dodatkowe w formie kursów zawodowych zwiększających sprofesjonalizowanie i konkurencyjność uczestników, staże zwiększające wymiar praktyk zawodowych, praktyki stanowiące uzupełnienie praktycznej nauki zawodu, zajęcia w szkole wyższej dla uczniów kształcących się w obszarze mechaniki lotniczej, informatyki i fryzjerstwa pozwalające na rozwój umiejętności i aspiracji osobistych, wyposażenie pracowni i warsztatu zawodów stolarz, technik mechanik lotniczy, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz.