Okres realizacji:

01.04. 2017 - 31.03.2019 r.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u osób dorosłych z województwa mazowieckiego poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

  • Artystyczne układanie roślin, florystyka
  • Kosmetyka z elementami wizażu
  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  • Kierowca wózków jezdniowych
  • Spawanie metodą MAG 135
  • Spawanie metodą TIG 141
  • Prawo jazdy kat. C
  • Fryzjer
  • Kucharz