Okres realizacji

06. 2018 - 07.2019 r.

Główny cel projektu:

Celem projektu są wyjazdy uczniów klas fryzjerskich z trzech szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie prowadzonych w Warszawie i Siedlcach do Irlandii.

W ramach projektu w latach 2018-2019 grupa 60 uczniów szkół odbędzie praktyki zawodowe w irlandzkich salonach fryzjerskich. 2 tygodniowe wyjazdy przyczynią się w znacznym stopniu do poprawy jakości szkolenia zawodowego i osobistego naszych wychowanków oraz poprawy znajomości języka angielskiego, szczególnie w zakresie słownictwa związanego z fryzjerstwem. Ponadto uczniowie zapoznają się z historią i  kulturą Irlandii Północnej. Dodatkowo uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w zajęciach, których tematyka dotyczy sytuacji ryzykownych, przygodnych znajomości i zagrożeń wewnętrznych. Dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach trudnych, które mogą pojawić się w czasie wyjazdu.

Partner zagraniczny naszego projektu North West Academy of English zapewnia dobre miejsca praktyk, bardzo dobre warunki zakwaterowania i program kulturowy, w tym wycieczki i spotkania integracyjne. Pierwsza grupa 15-osobowej wyjedzie na praktyki w czerwcu 2018 r. ,grupa druga i trzecia w lipcu 208 r, grupa IV w lipcu 2019 r.