Okres realizacji: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.08.2023 r.

Grupa docelowa: MMŚP z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i ich pracownicy, łącznie 748 osób z terenu całego kraju, w tym 598 kobiet (80%) i 150 mężczyzn (20%).

Cel projektu: głównym celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji
u co najmniej 673 osób (538K/135M) spośród 748 osób (598K/150M) uczestniczących w usługach rozwojowych z obszarów tematycznych rekomendowanych przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.