Projekt realizowany w partnerstwie z: Universal Mobility SL, Hiszpania

Okres realizacji: od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2021 r.

Grupa docelowa: projektem objęte są 3 szkoły Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Niepubliczne Technikum Zawodowe w Siedlcach,
I Poligraficzne Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie, łącznie 75 uczniów.

Cele szczegółowe projektu :

  • wzrost kompetencji zawodowych w obszarze informatyki, realizacji nagrań i nagłośnień, żywienia i usług gastronomicznych oraz fryzjerstwa u 75 uczestników,
  • wzrost znajomości języka  angielskiego u 75 uczestników,
  • wzrost kompetencji interpersonalnych u 75 uczestników,
  • rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego u 75 uczestników,
  • wzmocnienie pozycji szkół ZDZ na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez poniesienie akt akcyjności oferty u 75 uczestników.