Okres realizacji:

01.01.2013 - 31.01.2015

Główny cel projektu

Projekt został skierowany do 90 osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, z terenu woj. mazowieckiego o niskim poziomie wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej uczestników poprzez realizację szkoleń, staży/praktyk oraz pozyskanie zatrudnienia dla min. 20% zrekrutowanych. Projekt zrealizowano w partnerstwie z firmą Hotele DeSilva.