Projekt realizowany w partnerstwie z: Universal Mobility SL, Hiszpania

Okres realizacji: od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2020 r.

Grupa docelowa: projektem objęte są 3 szkoły Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Technikum Lotnicze w Ciechanowie łącznie 60 uczniów (1 grupa Warszawa, 3 grupy Ciechanów).

Cele szczegółowe projektu:

  • wzrost kompetencji zawodowych w obszarze informatyki, teleinformatyki realizacji nagrań i nagłośnień, mechaniki lotniczej u 60 uczestników,
  • wzrost znajomości języka  angielskiego u 60 uczestników,
  • wzrost kompetencji interpersonalnych u 60 uczestników,
  • rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego u 60 uczestników,
  • wzmocnienie pozycji szkół ZDZ na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez poniesienie akt akcyjności oferty u 60 uczestników.