Okres realizacji:

01.10.2013 - 30.06.2015

Główny cel projektu

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 90% uczestników i uczestniczek poprzez ich udział w szkoleniach zawodowych.

Grupę docelową projektu stanowiło 456 os. z branż handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, zatrudnionych na umowę o pracę w MMŚP lub będących przedsiębiorcami z sektora MMŚP z obszaru woj. mazowieckiego.