Okres realizacji:

01.03.2016-30.06.2017r.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób dorosłych, biernych zawodowo z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego poprzez:

  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • staże zawodowe