Okres realizacji:

01.07.2014 - 30.06.2015

Główny cel projektu

Celem projektu było zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie wiejskiej Kutno poprzez utworzenie punktu przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3-5 lat.