Cel opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie ręcznego lutowania palnikiem gazowym
Czas trwania minimum 30 godz.
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres BHP, materiały podstawowe i dodatkowe oraz technologia ich lutowania, ręczne lutowanie palnikami gazowymi stali oraz metali niezależnych i ich stopów przy użyciu spoiw do lutowania twardego
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia [tags]

Formularz kontaktowy