Przedszkole

Przedszkole "Nasze Bambino"

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę naszego przedszkola "Nasze Bambino" www.naszebambino.edu.pl/...

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę szkolyzdz.edu.pl...

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy po więcej informacji na stronę www.szkolyzdz.edu.pl...

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Projekt zrealizowane

PROFESJONALNY PRACOWNIK BIUROWY

ZDZ CK w Wyszkowie przyjmuje zapisy na  bezpłatne szkolenia realizowane  w ramach  projektu "Profesjonalny pracownik biurowy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.

Adresatami szkoleń są osoby:

  • pełnoletnie;
  • zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia;
  • które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.

Czytaj więcej

"Kwalifikacje miarą sukcesu" - zakończenie projektu

Sukces uczestników kursu ECDL
uwieńczeniem projektu
„Kwalifikacje miarą sukcesu” w CK w Wyszkowie


W kwietniu 2009 r. ZDZ rozpoczął realizację projektu „Kwalifikacje miarą sukcesu”, w którym do końca maja 2011 roku weźmie udział łącznie 886. pracujących osób dorosłych - mieszkańców województwa mazowieckiego, zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia, które z własnej inicjatywy wyraziły chęć zdobycia nowych lub podniesienia posiadanych kwalifikacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1., obejmuje cykl 75. bezpłatnych szkoleń w 15 specjalnościach zawodowych, komputerowych i technicznych, a także kursy prawa jazdy oraz nauki języka angielskiego. Do realizacji projektu przystąpiło 13 Centrów i Ośrodków Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.1.1/CK
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa cateringu dla uczestników projektu „Pomysł na karierę”

Czytaj więcej

Świąteczny nastrój i aktywna integracja ośrodków pomocy społecznej

W atmosferze świątecznych przygotowań podsumowaliśmy szkolenia realizowane na zlecenie ośrodków pomocy społecznej w ramach projektów systemowych. Projekty  współfinansowane były  z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W kursach, realizowanych już po raz trzeci przez ZDZ CK Wyszków, uczestniczyło łącznie 62 osoby z poszczególnych ośrodków:

  • GOPS Długosiodło, projekt „Uwierzyć w siebie” – 10 osób
  • GOPS Somianka, projekt „wyrównać szanse” – 10 osób
  • GOPS Zabrodzie, projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” – 13 osób
  • GOPS Rząśnik, projekt „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” – 9 osób
  • OPS Zatory  projekt „Aktywnie przeciw wykluczeniu” – 6 osób
  • OPS Obryte projekt „Razem i aktywnie” – 2 osoby
  • GOPS Brańszczyk projekt „Aktywność przyszłością jutra” – 12 osób.

Czytaj więcej