Przedszkole

Przedszkole "Nasze Bambino"

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę naszego przedszkola "Nasze Bambino" www.naszebambino.edu.pl/...

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę szkolyzdz.edu.pl...

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy po więcej informacji na stronę www.szkolyzdz.edu.pl...

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Projekt zrealizowane

Szkolenie kadr MŚP - projekt zrealizowany

ZDZ Centrum Kształcenia w Wyszkowie od września 2006 roku do grudnia 2006 roku w ramach Projektu „Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP” zrealizował cztery szkolenia  z zakresu przepisów oraz zarządzania bhp. Projekt  był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem projektu było: zapewnienie pracodawcom, kadrze inżynieryjno-technicznej oraz pracownikom MŚP dostępu do nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
W szkoleniach brali udział Mali i Średni Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają więcej niż 250 pracowników).

Nowy zawód-projekt zrealizowany

„Nowy zawód – szansa i wyzwanie dla rolników i ich domowników”
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych w Ząbkach i jego Partnerzy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu realizowały Projekt „Nowy zawód - szansa i wyzwanie dla rolników i ich domowników” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Czytaj więcej

Kwalifikacje kluczem do kariery - projekt zrealizowany

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie i jego Partnerzy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych w Ząbkach realizowały Projekt „Kwalifikacje Kluczem do Kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Czytaj więcej

ZDZ-INFO - projekt zrealizowany

ZDZ Centrum Kształcenia w Wyszkowie od lipca 2006 roku realizuje projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pn. Ogólnopolska Sieć Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych ZDZ INFO w ramach Programu PARTNER 2006, moduł A.       
Ośrodek „ZDZ-INFO” działający w  ZDZ Centrum Kształcenia w Wyszkowie pomaga osobom niepełnosprawnym z znalezieniu informacji dotyczących rynku pracy.

Czytaj więcej

Poznaj swoje możliwości - projekt zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1. jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, a jego uczestnikom oferujemy możliwość skorzystania ze szkoleń komputerowych obejmujących m.in. obsługę programów Word i Excel oraz internetu i poczty elektronicznej, a także udział w konsultacjach psychologicznych oraz warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.

Czytaj więcej