Przedszkole

Przedszkole "Nasze Bambino"

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę naszego przedszkola "Nasze Bambino" www.naszebambino.edu.pl/...

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę szkolyzdz.edu.pl...

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy po więcej informacji na stronę www.szkolyzdz.edu.pl...

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Projekt zrealizowane

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej-projekt zrealizowany

W okresie od 14 sierpnia 2009r. do 04 grudnia 2009r. ZDZ Warszawa Centrum Kształcenia w Wyszkowie realizował cykl szkoleń na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Szkolenia obejmowały realizację następujących projektów:
GOPS Długosiodło – „Uwierzyć w siebie”  (11 osób)
GOPS Zabrodzie – „Aktywizacja osób bezrobotnych na wsi” (8 osób)
GOPS Somianka – „Wyrównać szanse” (10 osób)
OPS Rząśnik – „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” (7 osób)
OPS Zatory – „Aktywnie przeciw wykluczeniu” (6 osób).

Zapraszamy do fotogalerii

Kwalifikacje miarą sukcesu-w realizacji

Z przyjemności informujemy, że od października 2009 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Wyszkowie realizuje  projekt „Kwalifikacje miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie procesu budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach realizacji Programu pomoc zostanie udzielona następującym sferom życia społecznego: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocja zdrowia i dążenie do zwiększenia zasobów pracy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, kobiet i mężczyzn w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia, które z własnej inicjatywy wyraziły chęć zdobycia nowych lub podniesienia posiadanych kwalifikacji. Uczestnikom oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń:

  • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym:  05.09.2009 – 29.12.2009 ;
  • Język angielski  - 06.04.2010 – 30.06.2010;
  • Zaawansowana obsługa komputera: 05.09.2009 – 29.12.2009 oraz 01.07.2010-30.09.2010;
  • Mała gastronomia: 01.07.2010-30.09.2010;
  • ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych): 01.10.2010-30.12.2010;


pobierz kartę zgłoszenia

Czytaj więcej

Lepsze jutro w zasięgu ręki - projekt zrealizowany

Projekt „Lepsze jutro w zasięgu ręki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Rozwój umiejętności związany z potrzebami regionalnego rynku Pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA-dla pracowników biurowych

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA-dla nauczycieli i pracowników obsługi

„P - jak pomysł, przedsiębiorczość, praca”

Od października 2006 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie wraz z partnerem - Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw - realizuje projekt „P - jak pomysł, przedsiębiorczość, praca”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz budżetu państwa w ramach Priorytetu 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej Operacyjnego społecznej Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

Czytaj więcej

Kadra to kapitał-projekt zrealizowany

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie realizował od lutego 2006 roku do września 2007 roku projekt: „Kadra to Kapitał” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.
Celem projektu było przeszkolenie własnej kadry menedżerskiej i pracowniczej. Szkoleniami zostali objęci pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz Centrów Kształcenia w Wyszkowie, Ciechanowie, Siedlcach, Radzyminie i Kutnie.

Projekt obejmował bezpłatne szkolenia dla pracowników ZDZ w zakresie:

  • marketingu
  • doskonalenia umiejętności obsługi komputera
  • nauki języka angielskiego.