Przedszkole

Przedszkole "Nasze Bambino"

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę naszego przedszkola "Nasze Bambino" www.naszebambino.edu.pl/...

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę szkolyzdz.edu.pl...

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy po więcej informacji na stronę www.szkolyzdz.edu.pl...

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Projekt zrealizowane

Twoje kwalifikacje, Twoje możliwości

unijne znaczki

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI. Rynek otwarty dla wszystkich poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W okresie czerwiec – wrzesień 2010 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie realizował bezpłatne szkolenia skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności:

  • Kucharz – 10 osób
  • Komputer  z podstawami grafiki – 10 osób.


Szkolenia były uzupełnione tzw. modułami miękkimi z zakresu komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy oraz zarządzanie stresem i asertywność, podparte indywidualnym doradztwem zawodowym.

Po zakończeniu szkoleń od listopada br. 5 uczestników podjęło  3- miesięczne staże umożliwiające zdobycie nowych umiejętności, zastosowanie w praktyce zdobytej w trakcie nauki wiedzy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za miłą, owocną współpracę i życzymy sukcesów na wybranej przez Was ścieżce zawodowej.

Kolejne zrealizowane kursy w ramach projektu unijnego „Kwalifikacje miarą sukcesu”

Zrealizowaliśmy kolejne kursy w ramach projektu „Kwalifikacje miarą sukcesu” skierowanego do osób pracujących z woj. mazowieckiego, które z własnej inicjatywy wyraziły chęć zdobycia nowych lub podniesienia posiadanych kwalifikacji.Były to kursy:

  • Język angielski – 10 osób
  • Zaawansowana obsługa komputera –12 osób
  • Mała gastronomia – 12 osób


Uczestnicy otrzymali odpowiednie do realizowanego kursu atrakcyjne materiały dydaktyczne, a po ukończeniu szkoleń zaświadczenia poświadczające nabycie uprawnień /zgodne z Rozporządzeniem MEN/ oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Szkolenia w ramach projektu PCPR w Wyszkowie „W aktywności siła”

W okresie sierpień – listopad 2010 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Wyszkowie w ramach realizowanego przez PCPR projektu systemowego „W aktywności siła” – III edycja, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków EFS z PO KL.

Zrealizowaliśmy następujące szkolenia:

  • Kurs I stopnia grafiki komputerowej
  • Bukieciarstwo i florystyka
  • Obsługa kas fiskalnych i obsługa klienta


Uczestnicy otrzymali odpowiednie do realizowanego kursu atrakcyjne materiały dydaktyczne, a po ukończeniu szkoleń zaświadczenia poświadczające nabycie uprawnień /zgodne z Rozporządzeniem MEN/ oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy do fotogalerii

Europejski Zawód & Sukces-w realizacji

Z satysfakcją informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie od sierpnia br. do końca września 2012 roku realizuje projekt „Europejski zawód & sukces" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wsparciem objęte jest I Technikum Poligraficzno-Usługowe - szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik poligraf, która rozszerza ofertę edukacyjną o trzy atrakcyjne dla młodzieży, dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy kierunki kształcenia i unowocześnia zawodową bazę edukacyjną, zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, podnosząc tym samym atrakcyjność i jakość nauczania zawodowego w placówce.

„Kwalifikacje miarą sukcesu”- pierwsze kursy za nami

W październiku  2009 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Wyszkowie rozpoczął realizację projektu „Kwalifikacje miarą sukcesu”, w którym do końca maja 2011 roku weźmie udział 886, pracujących osób dorosłych - mieszkańców województwa mazowieckiego, zarówno kobiet, jak  i mężczyzn w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia, które z własnej inicjatywy wyraziły chęć zdobycia nowych    lub podniesienia posiadanych kwalifikacji. Istotą projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1., jest cykl bezpłatnych szkoleń w specjalnościach zawodowych, komputerowych i technicznych, oraz nauki języka angielskiego.

Pierwszy etap szkoleń realizowanych w  ZDZ CK Wyszków zakończył się w  grudniu 2009 r.  Absolwenci ukończyli kursy z zakresu:

  • Zaawansowana obsługa komputera – 12 osób;                      
  • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym – 12 osób.


Uczestnicy otrzymali zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN (Dz.U. Nr 31 poz. 216) poświadczające nabycie kwalifikacji i uprawnień oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie.